Εξοικείωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Από όσo γνωρίζουμε, όλα τα προφίλ χρηστών μας έχουν δημιουργηθεί από πραγματικούς ανθρώπους. Δεν δημιουργούμε bots, πλαστά προφίλ ή μη αυθεντικούς χρήστες. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει παραπλανητικά προφίλ που δημιουργήθηκαν από τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Αυτά τα παραπλανητικά προφίλ δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με εμάς. Παρακολουθούμε ενεργά τον ιστότοπο για ανεπιθύμητα μηνύματα, bots, πλαστά προφίλ και μη αυθεντικούς χρήστες και καταργούμε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή/ αι προφίλ εντοπίσουμε. Εάν πιστεύετε ότι έχετε βρει τέτοιο περιεχόμενο ή/και προφίλ, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ICEBREAKER

Κατά τη στιγμή της εγγραφής στις υπηρεσίες μας, ζητάμε από όλους τους χρήστες μας εάν θα ήθελαν να εγγραφούν στις υπηρεσίες μας για τις ειδήσεις Icebreaker και τις ενέργειες Icebreaker (οι "Υπηρεσίες Icebreaker" ή " Υπηρεσίες"). Μέσω αυτών των Υπηρεσιών, στέλνουμε μηνύματα Icebreaker, βλέπουμε προφίλ, στέλνουμε αιτήματα φιλίας και στέλνουμε δώρα ("Icebreaker Ενέργειες" ή "Ενέργειες") για λογαριασμό και στο όνομα τέτοιων συγκατατεθέντων εγγεγραμμένων χρηστών. Οι ενέργειες Icebreaker στοχεύουν στην γνωριμία των χρηστών μεταξύ τους, στη διευκόλυνση και την υποστήριξη της συνομιλίας μεταξύ των χρηστών, στην ενθάρρυνση των χρηστών στο να ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του άλλου, στην γνωριμία νέων χρηστών στα πιο ενεργά μέλη της κοινότητας μας και γενικά στην προώθηση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

Οι ενέργειες Icebreakerείναι αναγνωρίσιμες από το σύμβολο . Οι Icebreaker Ενέργειες μπορεί να ενεργοποιηθούν αυτόματα ή να προσαρμοστούν από εμάς σε βάση Ενέργεια-προς-Ενέργεια. Δεν συμμετέχουμε σε ενέργειες Icebreaker εκ μέρους οποιωνδήποτε χρηστών που έχουν ακυρώσει τη συνδρομή τους, έχουν ακυρώσει τον λογαριασμό τους ή δεν έχουν συνδεθεί στον λογαριασμό τους οποιαδήποτε στιγμή τους προηγούμενους τέσσερις (4) πλήρεις ημερολογιακούς μήνες. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις Υπηρεσίες Icebreaker επικοινωνώντας μαζί μας. Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από τις Υπηρεσίες Icebreaker, δεν θα λαμβάνετε πλέον Icebreaker Ενέργειες και οι Icebreaker Ενέργειες δεν θα αποστέλλονται πλέον για λογαριασμό και στο όνομά σας. /p>

strong> Οι ενέργειες Icebreaker αποστέλλονται εκ μέρους σας σε εγγεγραμμένους χρήστες που αντιστοιχούν σε μία (1) ή περισσότερες από τις προτιμήσεις σας. Εάν ένας εγγεγραμμένος χρήστης ταιριάζει με τις προτιμήσεις ενός μεγάλου αριθμού άλλων χρηστών, θα λάβει μόνο περιορισμένο αριθμό ενεργειών Icebreaker, όλα κατά την αποκλειστική μας κρίση. Σημείωση: Οι χρήστες που σας στέλνουν Icebreaker Ενέργειες ενδέχεται να μην σας απαντήσουν για διάφορους λόγους, όπως χωρίς περιορισμό, ο χρήστης δεν ενδιαφέρεται να απαντήσει ή ο χρήστης ενδέχεται να μην ελέγχει ενεργά τον λογαριασμό του/της.

Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να αποφασίσετε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες Icebreaker αναλαμβάνουμε εκ μέρους σας ή σε ποιον θα κατευθύνονται αυτές οι ενέργειες Icebreaker. Έχουμε το δικαίωμα να μην προβούμε σε ενέργειες Icebreaker για λογαριασμό σας. Δεν κάνουμε δηλώσεις σχετικά με τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό ενεργειών Icebreaker που θα πραγματοποιηθούν εκ μέρους σας.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα βρείτε άτομο για ραντεβού, σύντροφο, ή σύντροφο δραστηριότητας ή ότι θα συναντήσετε κάποιον από τους χρήστες μας αυτοπροσώπως. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.fuckbookflirt.com ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.